அடங்காதே பாடல் வெளியீட்டு விழா புகைப்படங்கள்

Adangathey Audio Launch Photos
Adangathey Audio Launch Stills

Adangathey Audio Launch Photos. அடங்காதே பாடல் வெளியீட்டு விழா புகைப்படங்கள். Adangathey is an upcoming Tamil action-thriller film written and directed by Shanmugam Muthusamy, starring G. V. Prakash Kumar and Surbhi in the leading roles, with Sarath Kumar, and Mandira Bedi in supporting roles.

Initial release: October 2018
Music director: G. V. Prakash Kumar
Director: Shanmugam Muthusamy
Written by: Shanmugam Muthusamy
Language: Tamil language